2019 Yılı Sonuna Kadar İmalatta, Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Veya Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satın Alınan Yeni Makina-Teçhizatta Amortisman Sürelerinin Yarıya İndirilmesine Yönelik Düzenleme

7103 sayili Kanun’un 16. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30. Madde hükmü uyarinca, maddenin yürürlüge girdigi 1 Mayis 2018 tarihinden itibaren, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayili Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasiran imalat sanayinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayili Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayili Arastirma, Gelistirme ve Tasarim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayili Arastirma Altyapilarinin Desteklenmesine Dair Kanun kapsaminda faaliyette bulunan mükelleflerce münhasiran Ar-Ge, yenilik ve tasarim faaliyetlerinde kullanilmak üzere 2019 takvim yili sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile ayni tarihe kadar yatirim tesvik belgesi kapsaminda iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanliginca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydali ömür sürelerinin yarisi dikkate alinmak suretiyle hesaplanabilir.