MİSYON

YALKİM OSB’de yer alan katılımcıların, faaliyetlerini, “Çevre”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “Enerji Verimliliği” uygulamalarına azami özen göstererek, tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yerine getirmeleri, Türkiye’de ve Dünyada etkin bir şekilde rekabet edebilmeleri ve büyümeleri için gerekli olan tüm hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sunmak

VİZYON

Kompozit, Kimya ve Tekstil sektörlerinin yatırımcıları için bir cazibe merkezi haline gelen, Dünyaca tanınan ve alanında örnek gösterilen bir ihtisas OSB olmak.