YÖNETİMİN MESAJI

YALKİM OSB, 3 Temmuz 2015 tarihinde tüzel kişilik kazandıktan sonra faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli tüm kurumsal altyapıyı oluşturmayı başarmış ve bu anlayış çerçevesinde katılımcı şirketlerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Katılımcı şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu başta altyapı hizmetleri olmak üzere, atık su arıtma, baraj suyu tedariği ve dağıtımı, ruhsat ve izinlerin verilmesi, çevre danışmanlık hizmetleri, atık yönetimi, itfaiye teşkilatı ve sosyal tesis hizmetleri Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki ekiplerimizce 2022 yılında da müşteri memnuniyeti odaklı olarak en iyi şekilde verilmeye devam edilmiştir.

Yapmış olduğumuz faaliyetler ve sunduğumuz hizmetlerde mevzuata uyum ve tüm denetimlerde sıfır uygunsuzluk hedefiyle çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket ediyoruz.

YALKİM OSB’de yer alan katılımcıların, faaliyetlerini, “Çevre”, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “Enerji Verimliliği” uygulamalarına azami özen göstererek, tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yerine getirmeleri, Türkiye’de ve Dünyada etkin bir şekilde rekabet edebilmeleri ve büyümeleri için gerekli olan tüm hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sunmak misyonumuzla OSB Müdürlüğü olarak amacımız; katılımcı şirketlerimiz üretim faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini en verimli ve sürdürülebilir şekilde sunmaktır.

Saygılarımızla,